Ilmoittautuminen crossikoulu 2019

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.