Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

HeMK

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sanna Nurminen, sihteeri
sihteeri.hemk@outlook.com

Rekisterin nimi

HeMK jäsenrekisteri

Rekisterin tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritiedot mahdollistavat yhteydenotot kaikille rekisterissä oleville samanaikaisesti. Sähköposteissa tai muissa vastaavissa viestintämuodoissa kerrotaan HeMK:n tulevista tapahtumista, uutisista sekä toiminnasta. Myös laskutus käyttää rekisterin tietoja.

Rekisterin tietosisällöt

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • sukupuoli ja äidinkieli,
 • jäsenyyttä koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • jäsenen mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • jäseneltä itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

HeMk ei luovuta rekisteristä tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietojen käyttöoikeus on ainoastaan HeMk ja Moottoriiton henkilöilla. Rekisterin tiedot sijaisevat HeMK:n käyttämissä järjestelmissä. Pääsy järjestelmiin on rajoitettu henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Tarkastusoikeus

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva voi pyytää koska tahansa HeMK siihteeriä korjaamaan virheelliset tiedot, tai poistamaan tietonsa kokonaan rekisteristä.

Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja ei säilytetä pidempään, kun tietojen säilyttäminen on välttämätöntä tai tarpeellista liiketoiminnan tukemiseen, tehokkaaseen asiakkuuden hoitoon ja tarkoituksenmukaiseen kaupalliseen toimintaan. Henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun ne eivät ole enää tarpeen niihin tarkoituksiin, jotka mahdollistivat tiedon keräämisen tai käsittelyn.