Rata-alueen ympäristösäännöt

Moottoriurheiluratojen käyttömääräykset ja ohjeet radalla ohjattuun tai
omatoimiseen harjoitteluun. Koskee Komostenkylän rata-aluetta.

1. Moottoriurheiluratoja saa käyttää seuraavasti:

 • arkisin (ma-pe) klo 8–20
 • lauantaisin klo 10–18 ja
 • arkipyhinä sekä sunnuntaisin klo 12–18.

2. Kilpailu- ja harjoitusajoneuvojen alla on varikolla aina käytettävä ympäristömattoa.
Huomatkaa, että toimimme pohjavesialueella. Ympäristömaton tulee olla kilpailu tai
harjoitusmoottoripyörillä Suomen moottoriliiton (SML:n) urheilusäännöstön
mukainen. Kilpailu- tai harjoitusautoilla ympäristömaton tuulee olla AKK-Motorsport
ry:n ympäristöoppaan mukainen.

3. Ajoneuvojen välttämättömät korjaukset ja tankkaukset tulee tehdä vain
varikkoalueella ympäristömaton päällä. Harjoitusten ja kilpailujen aikana
kilpailuajoneuvot tulee säilyttää aina varikolla ympäristömaton päällä.

4. Varikkoa tai huoltopaikkaa purettaessa on huolehdittava, että mattoon mahdollisesti
imeytyneet nesteet eivät pääse maaperään ja matto tulee hävittää annettujen
ohjeiden mukaisesti.

5. Varikolla kaikki ylimääräinen ajoneuvoliikenne on kielletty. Siirrä moottoripyörä
työntämälle radalle ja radalta varikkopaikalle.

6. Omatoimisen harjoittelun aikana syntyneet jätteet on moottoriradan käyttäjän
huolehdittava alueelta pois. Ympäristömatot ja muut jätteet, jotka sisältävät
maaperälle tai pohjavedelle haitallista kemikaalia, on käyttäjän toimitettava
hyväksyttyyn vaarallisen jätteen käsittelyyn.

7. Varikolle pysäköidyistä autoista ei saa laskea nesteitä maahan. Käyttäjän vastuulla
on myös oma huolto- ja kuljetuskalusto.

8. Moottoriratojen käyttäjien tuomia polttoaineita, öljyjä ja kemikaaleja säilytetään
käyttäjien huoltoautoissa.

9. Kemikaalien tai polttoaineen varastointi on toiminta-alueella kielletty.

10. Ajoneuvojen pesu rata-alueella on kielletty.

11. Moottoreiden aiheuttama melu. Kaikenlaista moottorien turhaa tyhjäkäyntiä on
vältettävä. Kilpailu- tai harjoitusmoottoripyörän meluraja-arvo on SML:n teknisten
sääntöjen mukainen. Kilpailu- tai harjoitusauton meluraja-arvo on AKK-Motorsport
ry:n teknisten sääntöjen mukainen.

12. Pölyhaittojen estämiseksi on moottoriradalle tarvittaessa suoritettava pölyntorjunta
toimia.

13. Ennalta ehkäisevät toimenpiteet ympäristön kannalta

 • Kuljettaja tutustuu lajiliiton ympäristöohjeisiin.
 • Kuljettaja huolehtii, että hänen ajoneuvonsa on teknisesti kunnossa ja ei saa
  vuotaa voiteluaineita tai polttoainetta
 • Varikolla käytetään virallista huoltomattoa ajoneuvon alla estämässä
  polttoaineen ja voiteluaineen pääsyn ympäristöön.
 • Kuljettaja vastaa, että hänen huolto- ja kuljetuskalustonsa on teknisesti
  kunnossa ja ei muodosta ympäristölle riskiä.

14. Toimintaohjeet ympäristöonnettomuuden sattuessa

 • Estä lisävahinkojen synty
 • Imeytä maahan joutunut voiteluaine imeytysaineella tai poista lapioimalla
  saastunut maa-aines kannelliseen ja kestävään astiaan. Imeytysaine, lapiot,
  astiat varikolla osoitetussa paikassa.
 • Ota yhteyttä Heinolan Moottorikerho tai Heinolan Urheiluautoilijat ja informoi
   tilanteesta, jotta he voivat tehdä tarvittavat jakotoimenpiteet.

Lunastamalla radan käyttöoikeuden, joko maksamalla ratamaksun tai
radankausikortin tai muulla vastaavalla tavalla esim. harjoitusleirit sitoudut
noudattamaan edellä mainittuja määräyksiä ja ohjeita.
Kilpailujen aikana ohjeista voidaan antaa tarkennuksia lisämääräyksissä ja kilpailun
ohjeissa.

Radat

Motocross 1 start VL Komostenkylän rata-alue on ainoa Päijät-Hämeen maakuntakaavaan merkitty moottoriurheilupaikka ja sijaitsee aivan kaupungin keskustan ja asutuksen tuntumassa. Motocross
Enduro 1 mm 2014 Taru Alen Heinola on hyvä paikka harrastaa Enduroa. Enduro
Jukka Mäiseli 20160727-s maarata PB Heinolan ravirata on Etelä-Suomen ainoita maaratapyörien harjoittelupaikkoja. Maarata