Ilmoittautuminen crossikoulu 2020

Lomakkeen tiedoissa ilmeni virheitä. Tarkistathan virheelliset kentät.